טל:0505-914997
FrenchGuide.co.il
טל': 0505-914997 frenchguide1@gmail.com

לימוד האלף בית הצרפתי

 

הסבר קצר לפני התרגול
השפה הצרפתית כוללת סה"כ עשרים ושש אותיות, אשר מתוכן  שש אותיות הן אותיות של תנועה: a,e,i,o,u,h

 

השמעת קול עברית Français
לחיצה לקול

אַ

A
לחיצה לקול

בֶ

B
לחיצה לקול סֶ C
לחיצה לקול דֶ D
לחיצה לקול או E
לחיצה לקול אֶפ F
לחיצה לקול גֶ'ה G
לחיצה לקול אַש H
לחיצה לקול אִי I
לחיצה לקול גִ'י J
לחיצה לקול קָה K
לחיצה לקול אֶל L
לחיצה לקול אֶם M
לחיצה לקול אֶנ N
לחיצה לקול או O
לחיצה לקול פֶּה P
לחיצה לקול קְו Q
לחיצה לקול אֶרְ R
לחיצה לקול

אֶס

S
לחיצה לקול טֶה T
לחיצה לקול אוׂ U
לחיצה לקול

וֶה

V
לחיצה לקול דובּלו וֶה W
לחיצה לקול

אִיקס

X
לחיצה לקול אִיגְרֶקְ Y
לחיצה לקול

בֶ

Z

 

france-12